ЛИЧНИ ДАННИ

Бъдете информирани! От 25 май 2018 г. влиза в сила ново законодателство за личните данни. 

 

 

Администратор на лични данни – ЕТ Асенка Близнакова – Алфа (Школа), ЕИК: 819365063; адрес: гр. Дупница, ул. Кирил и Методий 29; тел: 070141130; 070150840; мейл: alfadupnitsa@mail.bg

Като субект на данни, които се обработват от ЕТ Асенка Близнакова – Алфа, Вие и Вашето дете имате следните права:

 

 1. Право на информация

Освен конкретната информацията, която сте получили от ръководството на Школата, съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което субекта на данни следва да е уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. Право на достъп

Можете да поискате потвърждение дали и какви лични данни за Вас и/или Вашето дете се обработват, както и достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни за Вас и/или Вашето дете, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

 1. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви и/или на Вашето дете данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

 

Имайте предвид, че може да има други причини, които да не ни разрешават незабавното изтриване на Вашите и/или на Вашето дете данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на ЕТ Асенка Близнакова – Алфа за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. Право на преносимост на данни

Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са едновременно двете условия:

 • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 1. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши и/или на Вашето дете лични данни, което се основава на легитимен/законен интерес на ЕТ Асенка Близнакова – Алфа. Извършили сме тестове за баланс, които показват, че имаме законови основания за обработването на данните, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи. В случай, че искате да получите информация за тестовете за баланс, моля свържете се с нас. Ще прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите и/или на Вашето дете лични данни и в резултат сме засегнали Вашите и/или на Вашето дете права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/